Sự tiếp xúc

Hỗ trợ

Gửi tin nhắn cho chúng tôi trên Whatsapp +95 9450038820 hoặc gửi email cho chúng tôi theo support@z-waka.com. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu này. Chúng tôi trả lời trong vòng 4 giờ trong giờ mở cửa, từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều Giờ Đông Dương (GMT +7).